آدرس آموزشگاه بهرنگ : تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان پنجم، پلاک ۲

تلفن : ۲۲۸۵۱۰۲۵ – ۲۲۸۵۶۳۷۵ – ۲۲۸۵۰۶۳۸ (۰۲۱)

کدپستی: ۱۶۶۱۷۴۷۵۶۴

ایمیل : info@behrangins.com