آدرس آموزشگاه بهرنگ

تهران

خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری،
خیابان پنجم، پلاک ۲

 

تلفن : ۲۲۸۵۱۰۲۵ – ۲۲۸۵۶۳۷۵ – ۲۲۸۵۰۶۳۸ (۰۲۱)

کدپستی: ۱۶۶۱۷۴۷۵۶۴

ایمیل : info@behrangins.com